Algemeen

Armoede bestaat nog steeds. Vaak weet de naaste omgeving daar weinig van: stille armoede.

De Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland biedt aan de inwoners van Zuid-Kennemerland in bijzondere omstandigheden financiële hulp.

Soms ontstaat in de privésituatie een acuut financieel probleem dat onoplosbaar lijkt.
Soms zien mensen ondanks alle inspanningen geen uitweg meer uit een structureel tekort.
Zeker als men op bijstandsniveau leeft.

Bewoners van Zuid-Kennemerland kunnen dan bij ons een aanvraag indienen als dit probleem met een eenmalige financiële bijdrage kan worden opgelost.


Ons fonds werkt op basis van privégiften van inwoners van Haarlem en omstreken. Ook van andere fondsen, kerken en bijvoorbeeld serviceclubs, krijgen wij regelmatig donaties. Het Haarlems Dagblad steunt ons jaarlijks bij onze Kerstactie.


Zonder tussenkomst

Bewoners van Zuid-Kennemerland kunnen deze aanvraag zelf doen, zonder tussenkomst van instanties, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk.